Sarana & Prasarana

SARANA DAN PRASARANA

 

NO

SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH

1 Pendidikan

–       PAUD

–       Taman Pendidikan Al Quran (TPA)

–       SD/MI sederajat

–       TK

–       MTs

 

4

12

4

2

1

2

 

Ibadah/ keagamaan

–       Masjid

–       Musholla

 

12

24

3 Olah Raga

–       Lapangan Voli

 

9

4 Kesehatan

–       Bidan desa

–       Posyandu

 

1

17

5 Penerangan PLN
6 Air bersih (Mata Air) yang dialirkan melalui perpipaan

 

17 titik

 

7 Transportasi

–       Jalan desa

  •  Aspal
  • Makadam
  • Jalan tanah

–       Jembatan desa

 

 

 

  • 30 km
  • 4 km
  • 8 km

9